i2a2

Interim professional en advies voor enterprise–, proces- en informatie-architectuur

i2a2 is Wim Bakkeren.

Wim heeft ruim 18 jaar ervaring in proces- en informatieanalyse, business-, proces-, enterprise- en informatie-architectuur in verschillende rollen. Hij is als lead architect, architect, teamleider en docent bij verschillende werkgevers en opdrachtgevers werkzaam geweest. Wim heeft bijgedragen aan de vernieuwing van de huursubsidie bij VROM en de herinrichting van het proces- en ICT-landschap van de Dienst Landelijk Gebied. Bij de Belastingdienst was hij lead architect voor de proces- en ICT-inrichting voor de nieuwe loonaangifte. Bij Logius, ICTU en KING was en is hij actief betrokken bij de ontwikkelingen in de digitale overheid.

Wim werkt vanuit overzicht, maar schuwt de details niet. Hij is inhoudelijk gedreven en kent het belang van commitment en acceptatie. Collega’s omschrijven hem als rustig, nuchter, kundig en professioneel, scherp en analytisch, pragmatisch en doelgericht.

Meer informatie over Wim is beschikbaar in zijn LinkedIn-profiel en in zijn CV. Wim is te bereiken via het contactformulier.